Pts – Cts: 08:00 – 18:00
+90 (507) 855 30 10
baghdatli@gmail.com

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Müşteri odaklı, çalışanına değer veren ve toplumsal sorumluluğunun bilincinde bir kuruluş olarak;

Yönetim Politikamız ile,

 • Liderlik anlayışını benimseyerek müşterilerimizi memnun edecek sonuçlar elde eden,
 • Tüm çalışanlarımıza değer veren ve sürekli destekleyen, eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlayan
 • Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile insan ve çevre sağlığı konularında topluma ve çalışanlarımıza saygılı olan, çevre kirlenmesini önleyen ve çevreninin korunmasını ilke edinen
 • Toplumun beklentilerini yüksek düzeyde bir ahlaki yaklaşım ile anlayan ve karşılık veren
 • Tedarikçi ve müşteri beklentileri doğrultusunda tüm kaynaklarımızı etkin kullanarak kalite, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında rekabetçi konumda olan,
 • İş sağlığı, iş güvenliği, kalite, çevre ve enerji konularında tüm yasal gereklilikleri sağlamayı; risklerini belirleyerek sürekli iyileştirme yaklaşımını bir görev olarak benimseyen,
 • Ürünlerimizle ilgili ulusal/uluslararası yasal düzenlemelere ve uygulanabilir şartlara uyarak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayan,
 • Kalite , çevre ve enerji yönetim sistemlerinin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların varlığını sağlayan,
 • Ürünlerimizi çevre için risk taşımayan hammaddeler kullanarak ve yaşam süreleri boyunca yol açtığı çevresel etkileri değerlendirerek tasarlayan ve üreten,
 • Tüm faaliyetlerimizde, sürdürülebilir küresel kaynakları etkin ve verimli kullanarak ekosistemi koruma prensibini benimseyen enerji verimliliğini dikkate alan, çevre ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen
 • Çalışanlarımızın katılımları ile çevresel uygunsuzlukları ve iş kazalarını önleme, iyileştirme ve azaltma faaliyetlerinde proaktif davranan,
 • Faaliyetlerimizde, iletişimde bulunduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına (KVKK) önem veren,Tüm paydaşlarımızın yönetim politikamızı benimsemesini ve uygulamasını amaçlayan bir şirket olmayı taahhüt ediyoruz.
Call Now Button